Makrame - Dubbel - Ampel 1
Dekorativ ampel för 2 blomkrukor. Ampeln har tvinnade makramédetaljer och dekorativa träkulor.
Ca. 115 cm.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!